Close

Om taket

Taket er husets 5. og viktigste fasade. Feil og mangler på eldre tak, eller feil i legging av ny tekking kan føre til store kostnader for en eier av et bygg. Vi kan derfor hielpe deg med å følge opp taket ditt 100% så slipper du å bekymre deg for det.

Befaring

Vet du hvordan det ser ut på takene dine? Vi går over
taket og lager en rapport med skisser, foto, detaljer
og punktvis tilstandsrapport som viser hvordan
tilstanden er på taket ditt. Basert på denne rapporten kan vi
Innhente tilbud på rehabilitering, følge opp opdraget og foreta sluttkontroll

Nytekking og omtekking

I forbindelse med nytekking og omtekking av tak er det
viktig med en uavhengig rådgiver på tak. Vi utarbeider
anbudspapirer, har anbudsbefaringer, henter inn priser,
innstiller og ordner kontrakt. Under tekkingen følger vi
opp med hyppige befaringer og til slutt tar vi en
ferdigbefaring og masseberegning for sluttfaktura.
l ettertid utfører vi også 1 års og 3 årsbefaringer.

Ettersyn, rengjøring og vediikehold

En plutselig lekkasje fra taket kan føre til store
kostnader for eier av bygget. Forsikringsselskaper
dekker ikke lekkasjer som har kommet grunnet
manglende vedlikehold. For flere av våre kunder har vi
derfor avtaler om årlig sjekk av tak. Dette kan gjelde
både ettersyn, rengjøring og vedlikehold, eller kun
enkelte av disse. Ta kontakt for mer informasjon om hva som
ligger i dette.

Om bygg

Det er en kjennsgjerning at det i dag er store feil og mangler på en del utførte byggearbeider.
Det er derfor et behov for å få satt lys på en del mangelfullt utført byggearbeid. Vi kan tilby oss å gå inn å vurdere ting som måtte bekymre byggherrer,
både under og etter byggeprosessen. Fullstendig upartisk, nøytral vurdering og kontroll. Vi kan også påta oss komplette kontrolloppdrag på bygg.